من مطالبی در مورد کامپیوتر و نرم افزار ها براتون قرار میدم که هم مورد استفاده قرار میگیره و هم در امتحانات فنی حرفه ای میاد.

اگر بیشتر تمرین کنید بیشتر یاد میگیرد.

مطالبی میزارم که همیشه دنبالش میگردین.

مطالب از قبیل:

windows

internet

word

excel

powerpoint

access

network

software

hardware

و...