بسم الله الرحمن الرحیم

سوالات تستی peer to peer شبکه


1- به آنچه باعث میگردد انتقال صحیح اطلاعات با مشکل مواجه شود چه میگویند؟

1)پارازیت

2)noise

3)سیگینال

4)موج

 

2- تمام موارد زیر از معایب استفاده از شبکه peer to peer میباشد به جزء؟

1)انعطاف پذیری کم

2)ایمنی کم

3)حدودیت در تعداد کلاینت

4)هزینه اجرای کم

 

3- کدام یک از موارد زیر جزء تعاریف server میباشد؟

1)سرویس دهنده

2)سرویس گیرنده

3)محیط انتقال

4)شبکه های فرامنطقه ای

 

4- کدام یک از موارد زیر مربوط به تعریف مقابل میباشد؟«مجموعه قوانینی که با رعایت آنها سریس دهی در شبکه برقرار میشود.»

1)topology

2)protocol

3)محیط انتقال

4)client

 

5- کامپیوترها در شبکه با پروتوکل tcp/ip چگونه یکدیگر را شناسایی میکنند؟

1)internet

2)ip address

3)nic

4)physical address

 

6- در یک شبکه به کامپیوتر سرویس گیرنده اصطلاحا چه میگویند؟

1)node

2)client

3)work station

4)server

 


پاسخ نامه و نکته ها
ردیف گزینه صحیح توضیحات و یادآوری
1 2 به آنچه باعث میگردد انتقال صحیح اطلاعات با مشکل مواجه شودnoise میگویند
2 4

هزینه اجرای کم از مزایای شبکه peer-to-peer میباشد.

3 1 server سرویس دهنده میباشد.
4 2 prootocol مجموعه قوانینی که با رعایت آنها سرویس دهی در شبکه برقرار میشود.
5 2 کامپیوتر ها در شبکه با پروتکلtcp/ip یکدیگر را با ip address شناسایی میکندد.
6 2 در یک شبکه به کامپیوتر سرویس گیرنده اطلاعات client میگویند