بسمه تعالی

1-تمام موارد در مورد remote desktop درست است بجزء؟

الف)remote desktop تنها در شبکه های محلی صورت میگیرد.

ب)باIp میتوان Remote کرد.

ج)remote desktop توان اتصال به کامپیوتر های دیگر با سطح بسیار بالائی از اختیارات است.

د)remote desktop در اصل نمیتواند login واقعی داشته باشد.

 

2- قابلیت remote شدن برای چه login هایی امکان پذیر است؟

الف)حداقل یکبار به صورت محلی login کرده باشند

ب)برداشتن pasword

ج)دارای پوشه document باشد.

د)متصل به شبکه lan

 

3- برای دسترسی به چاپگر اشتراک گذاشته شده از تمام روش های زیر میتوان دسترسی داشت بجزء؟

الف)LAN

ب)WAN

ج)اینترنت

د)کابل مستقیم

 

4- به remote Desktop از تمام روشهای زیر میتوان دسترسی پیدا نمود بجزء؟

الف)lan/Wan

ب)dial_up

ج)اینترنت

د)پوشه desktop

 

5- عمده تفاوت ویندوز سرور و ویندوز عادی در خصوص remote desktop کدام مورد است؟

الف)در تعداد کاربرانی که همزمان می توانند از یک سیستم استفاده کنند.

ب)در پشتیبانی از نرم افزار های ویندوز

ج)در سرعت بالا و قدرت سرورها در اجرای برنامه های

د) امکان دسترسی از راه دور

 

6- کامپیوتر دور ......................... جزء منابع محلی میباشد؟

الف)پردازنده

ب)درایو دیسک سخت

ج)Ram

د)Rom

 

7- درایو های ntfs برای دسترسی به تنظیمات پیشرفته مجوز های کاربری کدام عمل باید انجام پذیرد؟

الف)تیک زدن گزینه advanced file security از control panel

ب)تبدیل به fat32 و تیک زدن گزینه advanced file security از  control panel

ج) برداشتن تیک گزینه use simple file shearing از folder option

د)تیک زدن گزینه advanced file security از folder option

 

8- در هنگام اشتراک گذاری به طور پیش فرض کدام گزینه انتخاب میگردد؟

الف)simple file sharing

ب)advanced file sharing

ج)vpn

د)ppp

1-الف:Remote desktop تنها در شبکه های محلی صورت نمیگیرد.

 

2-ب:با داشتن password قابلیت remote شدن امکان پذیر است.

 

3-د:باکابل مستقیم برای دسترسی به چاپگر اشتراک گذاشته شده نمیتوان دسترسی داشت.

 

4-د: به remote desktop از تمام روشهای زیر میتوان دسترسی پیدا نمودdial-up,lan/wanواینترنت

 

5-الف:عمده متفاوت ویندوز سرور و ویندوز عادی در خصوص remote desktop تعداد کاربرانی که همزمان میتواننند از یک سیستم استفاده کنند.

 

6- ب:کامپیوتر دور درایو دیسک سخت جزء منابع محلی میباشد.

 

7- ج: درایوهای ntfs برای دسترسی به تنظیمات پیشرفته مجوزهای کاربری عمل تیک زدن گزنه advanced file security از folder option باید انجام پذیرد.

 

8-الف: در هنگام اشتراک گذاری به طور پیش فرض گزینه simplr file sharing انتخاب میگردد.