بسمه تعالی

کلمات کلیدی که در ورد مورد استفاده قرار میگیرد.

برای دیدن کامل عکس ها روی آنها کلیک کنید و ذخیره کنید

بعضی کلید های میانبر در اینجا با بقیه برنامه های office یکسان هستندو برخی دیگر فقط مال خود برنامه مورد استفاده قرار میگیرد.


1- ریبون ها:با دوبار کلیک یا فشوردن کلیدهای ctrl+f1 روی سربرگ یکی از ریبون ها ریبون ها حالت hidden یا مخفی میشوند. وبا بردن ماوس روی آن و یک بار کلیک روی آن به صورت منو باز میشود.

ظاهر و باطل کردن ریبون ها

2-کلید میانبر alt که در برنامه office به کار رفته است و در همه برنامه های آفیس مورد استفاده قرار میگیرد.

با زدن alt تمامی عناوین بعد از کلید alt نمایش داده میشود که مثلا alt+h میشود ریبون home که بعد از زدن alt+h همه عناوین داخلی home نمایش داده میشود. به صورت عکسهای زیر:

alt

و در آخر

ظاهر و باطل کردن ریبون ها

3- کلمات کلیدی منوی file یا  alt+f یا منوی office را بررسی میکنیم.

new:ایجاد سند جدید(ctrl+n)

open:باز کردن سند جدید (ctrl+o)

save:ذخیره سند(ctrl+s)

save as :ذخیره سازی سند با نام ویا فرمت جدید(ctrl+s)

print:چاپ سند(ctrl+p)

prepare:آماده سازی و دادن بعضی خصوصیات به سند

send:ارسال سند به ایمیل یا فاکس

publish:انشار سند در وب

close:بستن سند جاری(ctrl+w)

ایجاد فایل جدید در ورد

4- کلید های میانبر سربرگ یا ریبون home

وقتی فلش ماوس خود را روی هر کدام از دکمه های در ریبون home قرار دهیم کلید میانبر آن و توضیحاتی در مورد آن را برای ما نمایش داده میشود. مانند عکس زیر:

کلید میانبر

 

کلید های میانبر سربرگ home
ctrl+cکپی ctrl+xبرش ctrl+vچسباندن ctrl+shift+cچسباندن قالب متن ctrl+shift+fوp باز کردن پنجره فونت ctrl+}بزرگ کردن متن به هر اندازه ای
ctrl+{کوچک کردن متن به هر اندازه ای ctrl+bضخیم کردن متن ctrl+iکج کردن متن ctrl+uزیر خط دار کردن متن ctrl+aانتخاب همه ctrl+=زیر نویس کردن
ctrl+shift++تواندار کردن ctrl+lچپ چین ctrl+rراست چین ctrl+eوسط چین ctrl+fجستجوی کلمات ctrl+g برو به go to
ctrl+hتبدیل کلمه به کلمه دیگر alt+shiftچپ نوشتن از چپ به راست alt+shift راست نوشتن از راست به چپ ctrl+dبرای آوردن پنجره فونت
ctrl+*برای مخفی یا نشان دادن میکرها alt+ctrl+shift+sبرای ایجاداستایلها 

5- حال سربرگ insert و بقیه سربرگهای دیگه میرسیم که کلید های میانبر آنها را قرار دهیم.

سربرگ insert:

ctrl+enter:برای ایجاد صفحه جدید

ctrl+hبرای ایجاد لینک بازشو برای سایت یا فایلهای داخلی کامپیوتر

alt+=برای ایجاد فرمول ریاضی

سربرگ references:

alt+ctrl+f:ایجاد نوت های پایین صفحه برای توضیحات گرامری یا توضیحات در مورد لغات های دیگر

alt+ctrl+d:ایجاد نوت های پایانی

alt+shift+x: علامت گذاری روی عنوانها در قسمت میکر

سربرگ mailing:

alt+shift+k:برای چک کردن اتوماتیک error

F7 برای چک کردن گرامرها و غلطهای املایی

alt+click روی کلمه:برای باز کردن مترجم در سمت راست پنجره word

shift+f7 برای باز کردن پنجره هنگامی معنی کلمه را نمیدانیم میتوانیم ترجمه کنیم

ctrl+shift+e:همه تغییرات را با سند پیگیری میکند.

سربرگ view:

ALT+F8 برای ایجاد ماکرو یا کد نویسی برای مطالب فایل جاری

CTRL+z برای باز گرداندن به مرحله قبل

ctrl+yبرای بردن به مرحله بعد مرحله قبل