بسم الله الرحمن الرحیم

ژوزف ژوبر: یاد دادن یادگیری دوباره است. iranata.com

افلاطون: دانشی که همراه با اجبار کسب شود در ذهن نمی‌ماند.iranata.com


1- از ادغام پستی در چه صورتی استفاده میکنیم؟

1)برای ارسال مطالبی یکسان برای تعدادی از افراد

2)ایجاد یک صندوق پستی

3)ایجاد و ارسال نامه الکترونیکی

4)موارد 1 و 3 صحیح است

 

2- برای ایجاد یک ادغام پستی کدام مورد زیر ضروری میباشد؟

1)منبع داده

2)فیلد ادغام

سند اصلی

4)تمامی موارد صحیح است

 

3-برای اضافه کردن منبع داده از یک فایل آماده کدام گزینه صحیح است

1)Type a new List

2)use an existing list

3)Open List

4)Select Sprce Data

 

4- گزینه Letters Individual Edit چه عملی انجام میدهد؟

1) نامه ها را چاپ میکند

2)منبع داده ها را ویرایش میکند

3)سند اصلی را ویرایش میکند

4)نامه ها را برای ویرایش به فایل Word میفرستد

 

5- برای نوشتن  متن اصلی ادغام پستی که برای همه مشترک است از کدام قسمت استفاده میشود؟

1) Use an existing List

2)Open List

3)Use The Current Document

4)Type a new List

 

6-از کدام سربرگ برای ادغام نامه های پستی استفاده میشود؟

1)Review

2)View

3)Mailings

4)Developer

 

7- در عملیات اجرایی روی لیست گیرندگان نامه جهت جداسازی بعضی از گیرندگان خاص از سایرین از کدام گزینه استفاده میشود؟

1)sort

2)Filter

3)Validate Address

4)Find Duplicate

 

8- برای چاپ برچسب نامه از کدام ابزار استفاده میکنیم؟

1)Labels

2)Envelope

3)Letter

4)Email

 

9- برای چاپ برچسب نامه از کدام ابزار استفاده میکنیم؟

1)labels

2)Envelope

3)Letter

4)Mail Merge


جوابهای سوالات تستی

جوابهای چهار گزینه ای word
ردیف گزینه صحیح توضیحات جوابهای کوتاه
1 1 میتوان با استفاده از word مطلبی را به صورت نامه ارسال کرد و اگر بخواهیم برای چند آدرس یک مطلب یکسان را ارسال کنیم از ادغام پستی استفاده میکنیم.
2 4 برای ایجاد یک ادغام  پستی باید منبع داده فیلد ادغام و سند اصلی را در نظر بگیریم
3 2 وارد کردن لیست جدید توسط گزینه Type a New List،دریافت گیرندگان نامه از یک فایل توسط گزینه Use an Existing List ، باز کردن لیست ها توسط گزینه Open List و انتخاب مقصد داده ها توسط گزینه Select Source Data امکان پذیر است.
4 4

اگر بخواهیم نامه ها را در یک فایل Word داشته باشیم تا در صورت نیاز آنها را ویرایش کنیم گزینه ی Edit Individual Letters را انتخاب میکنیم.

5 3 برای نوشتن مطالب مشترک و ارسال آن به همه از گزینه Use The Current Document استفاده میشود.
6 3 سربرگ Review جهت غلط یابی حفاظت و درج توضیحات، سربرگ View جهت تنظیمات  نمای اصلی پنجره ، سربرگ Mailings جهت ادغام نامه های پستی Develope جهت کار با نامه ها استفاده میشود.
7 3 گزینه Sort  وظیفه ی مرتب سازی نامه ها، گزینه Filterوظیفه جستجو ی نامه ای خاص ، گزینه یValidate Address وظیفه ی جداسازی بعضی گیرندگان و گزینه Find Duplicate وظیفه پیدا کردن نامه های شبیه به هم را دارد.
8 1 با استفاده از Lable میتوان برچسب نامه را ایجاد و چاپ کرد.و با استفاده از Envelopes میتوان پاکت نامه و از Mailing میتوان ادغام پستی ایجاد کرد.
9 2 با استفاده از Lable میتوان برچسب نامه را ایجاد و چاپ کرد.و با استفاده از Envelopes میتوان پاکت نامه و از Mailing میتوان ادغام پستی ایجاد کرد.