بسمه تعالی

1.وظیفه نرم افزار powerpoint چیست؟

1.ارایه مطالب

2.ایجاد صفحات وب

3.طراحی گزارشات و مستندات

4. ارایه مطالب آماری

 

2.مطالب تهیه شده در نرم افزار powerpoint را به چه شکل میتوان ارایه کرد؟

1.اسلایدهای 35 میلی متری

2.چاپ برروی کاغد

3. نمایش با ویدئو پروژکتور

4. همه موارد

 

3.فایلهای presentation با چه انشعابی ذخیره میشود؟

1.docx

2.xlsx

3.pptx

4.ppsx

 

4.هر فایل ارایه مطالب حداقل شامل چند اسلاید است؟

1.3

2.2

3.1

4.5

 

5.به مجموعه ابزارهایی که در یک سربرگ با نامی مناسب ذخیره میشوند ..........گویند.

1.office button

2.ribbon

3.tab

4.control button

 

6.دکمه office در بالای پنجره نرم افزار ارایه مطالب جایگزین کدام منو در نسخه 2003 شده است؟

1.view

2.file

3.edit

4.format

 

7.کدام روش برای ایجاد فایل نمایشی میتوان از الگوهای موجود استفاده کرد؟

1.blank and recent

2.installed themes

3.installed templates

4.new from existing

 

8.سریعترین و راحت ترین روش برای ایجاد فایل نمایشی کدام است؟

1.انتخاب گزینه new از منوی office

2.فشردن کلید های ctrl+N

3.فشردن کلید های ctrl+m

4.انتخاب گزینه recent document از منوی office

 

9.در صورتی که فایلی را یکبار ذخیره کرده باشیم، جهت ذخیره کردن تغییرات بعدی از کدام کلید میانبر استفاده میکنیم؟

1.ctrl+s

2.F5

3.F12

4.ctrl+N

 

10.جهت ذخیره یک فایل نمایشی که همواره در نمای نمایش باز شود، کدام حالت ذخیره سازی مناسب است؟

1.Other Format

2.PowerPoint Show

3.PowerPoint

4.PowerPoint Presentation

 

11.جهت تغییر نام کاربر استفاده کنند از نرم افزار از قسمت Options کدام بخش را انتخاب کنیم؟

1.popular

2.proofing

3.Advanced

4.save

 

12.کدام گزینه برای سوئیچ کردن بین چند فایل ارایه مطالب مناسب است؟

1.ابزار switch window

2.فشردن ctrl+f6

3.فشردن alt+tab

4.موارد 1و 2 صحیح است.

 

13.قابلیت کوچک نمایی برای مشاهده کل اطلاعات به صورت یکجا را ..............  میگویند.

1.zoom in

2.zoom out

3.font size

4.fit

 

14. جهت بستن فایل جاری کدام گزینه اشتباه است؟

1.انتخاب گزینه close از منوی office

2.Ctrl+F4

3.Ctrl+W

4.Alt+F4

 

15.برای تغییر مسیر پیش فرض ذخیره فایل از منوی Office و گزینه PowerPoint Option از کدام قسمت استفاده میشود؟

1.Popular

2.Save

3.Advanced

4.Proofing


جوابهای سوالات تستی
ردیف گزینه صحیح ردیف گزینه صحیح
1 1 9 1
2 4 10 2
3 3 11 1
4 3 12 4
5 2 13 2
6 2 14 4
7 3 15 2
8 2 ------ ----------------

 

توضیحات سوالات تستی

1. گزینه 1 صحیح است.

از نرم افزار powerpoint برای ارایه کلیه مطالی متنی و تصویری با جلوه های خاص در کنفرانس ها و سخنرانی ها استفاده میشود.

 

2.گزینه 4 صحیح است.

علاوه بر مواردذکر شده نمایش در رایانه و صفحات وب نیز از دیگر روشهای ارایه مطالب است.

 

3.گزینه 3 صحیح است.

docx جهت ذخیره فایلهای نرم افزار word.

xlsx جهت ذخیره فایل های نرم افزار excel

ppsx جهت ذخیره و فایل های نمایشی powerpoint بدون استفاده از نرم افزار کاربرد دارد.

 

4. گزینه 3 صحیح است.

در هر فایل نمایشی کاربر میتواند حداقل 1 اسلاید ایجاد کند و چنانچه مطالب بیشتری ارایه داشت تعداد اسلاید ها افزایش دهد.

 

5. گزینه 2 صحیح است

Office button که همان منوی آفیس میباشد،Tab به سربرگها گفته میشود و منظور از control button همان دکمه های کوچک و بزرگ کردن و بستن پنجره هاست (min-max-close)که برروی نوار عنوان قرار دارد.

 

6.گزینه 2 صحیح است.

در نسخه 2003 گزینه های مهم و قابل دسترسی آسان در منوی File قرار دارد که در نسخه های جدید به منوی office تغییر کرده است.

 

7.گزینه 3 صحیح است.

گزینه blank and recent برای ایجاد یک فایل نمایش خالی

گزینه installedThemes به منظور استفاده از سبکهای آماده و گزینه New from Existing برای دسترسی به فایل های ارایه جدید براساس فایلهای قبلی میباشد.

 

8. گزینه 2 صحیح است.

زیرا روشهای دیگر از فشردن Ctrl+N وقت گیر است.فشردن Ctrl+M جهت درج اسلاید جدید در ادامه اسلاید های قبلی و Recent Document برای باز کردن فایلهایی که اخیرا باز شده اند.

 

9. گزینه 1 صحیح است.

برای ذخیره تغییرات ایجاد شده داخل فایل، ما باید دوباره آن را save کنیم پس فشردن همزمان ctrl+S که کلید میانبر آن میباشد صحیح میباشد.

 

10.گزینه2 صحیح است.

از این گزینه در مواردی که برای باز کردن فایل به نرم افزار power Point نیاز نداشته باشیم استفاده میکنیم ولی در ذخیره سازی های دیگر به خود نرم افزار برای باز کردن فایلها نیاز داریم.

11. گزینه 1 صحیح است.

از بخش option در منوی office بخش popular جهت تغییر نام کاربر ،بخش proofing جهت تنظیمات غلط یابی ، بخش advanced جهت تنظیمات پیشرفته و از بخش save جهت ذخیره سازی خودکار فایلها استفاده میشود.

12.گزینه 4 صحیح است.

کلید میانبر alt+tab وظیفه جابه جایی در پنجره های باز شده در ویندوز را دارد و هیچگونه کاربردی در نرم افزار power point ندارد.

13. گزینه zoom in صحیح است.

گزینه zoom in جهت بزرگنمایی و گزینه zoom out جهت کوچک نمایی کاربرد دارد. گزینه font size  نیز جهت تغییر اندازه متن ها استفاده میشود.

 

14. گزینه 4 صحیح است.

علاوه بر گزینه close میتوان از کلید های میانبر آن نیز جهت تسریع در عمل بستن فایل استفاده کرد.

 

15. گزینه2 صحیح است.

تنظیمات نرم افزار power point در پایین منوی office گزینه power point option قرار دارد که شامل چندین option  میباشد از جمله گزینه save برای تغییر مسیر ذخیره فایل، گزینه popular برای تغییر نام کاربری و یکسری تنظیمات دیگر مانند نمایش یا عدم نمایش mini toolbar ،گزینه profing  برای تنظیمات  وتصحیح موارد املائی و قالب بندی متن ، و گزینه advanced شامل تنظیمات پیشرفته تر در خصوص ویرایش ، انتقال کپی متن ، نمایش اسلاید ها و چاپ و غیره.