بسمه تعالی

مقدمه جاوا


جاوا اسکریپت ،معروف به زبان اسکریپتی در سرویس گیرنده((client)) است، ولی برای برنامه نویسی در سرویس دهنده((server)) نیز به کار میآید.

این زبان ،یک زبان تفسیری ((interpreter)) و مبتنی بر شیء گرایی((object based)) است.

معمولا هر زبان جدید، ایده هایی را از زبان های موجود میگیرد و توسعه می یابد.

به عنوان مثال جاوا از ++c و این زبان از c ایجاد شده است.

زبان جاوا اسکریپت توسط شرکت sun از زبان livescript ایجاد شده است.

یکی از قابلیت های این زبان ااین است که به راحتی میتواند با html ترکیب شود و از امکانات آن استفاده نماید.

زبان معروف php که برای ساخت صفحات وب به کار میآید،به راحتی میتواند با جاوااسکریپت ترکیب شود و وب سایت های محاوره ای و پویایی را ایجاد کند.