به آموزش مفید خوش آمدید

وبلاگم در مورد سوالات و کامپیوتر و آموزش های تصویری هست که در امتحانات به کار میاد.

من میخواهم براتون مطالبی از قبیل آموزش های کامپیوتر را براتون بزارم تا یادبگیرید.

اموزشها به صورت کوتاه و مختصره و توضیحات انچنانی نمیزارم تا گیج کننده باشه و خسته بکنه.

آموزشها را به صورت عکس و pdf قرار میدهم

کوتاه و مختصر
و اگر پیشنهاد و انتقاد دارین لطفا در قسمت نظرات قرار بدهید تا من ببینم
و اگر از هر برنامه ای مشکلی دارین لطفا بگین تا براتون قرار دهم