بسمه تعالی

توضیحات مختصر در مورد شبکه براتون میزارم.

حتما خیلی سایتها را رفتین بخاطر اینکه از شبکه یک چیزهایی یادبگیرین منم خلاصه ای از مطالبی براتون میزارم تا استفاده کنید.

امید وارم مورد استفاده شما قرار بگیرد.


شبکه خطوطی است که یک کامپیوتر جهت ارسال اطلاعات به کامپیوتر دیگر از آن استفاده میکند.

شبکه :به خطوط ارتباطی بین دو یا چند کامپیوتر میباشد.

چاپگر به اشتراک گذاشته شده بین کامپیوتر ها را شبکه میگویند.

میتوان در شبکه اطلاعاتی را بین کامپیوترها رد و بدل کرد.

شبکه های ساده و پیچیده از اصول مشابهی پی روی میکنند.

 

شبکه های کامپیوتری را از لحاظ جغرافیایی میتوان به دو گروه تقسیم کرد.

شبکه محلی:هر گروه کامپیوتر که در یک یک محدوده از جغرافیایی به یکدیگرمتصل شده باشند شبکه محلی (LAN(Local Area Network میگویند.

شبکه گسترده:وقتی شبکه های LAN در یک محدوده جغرافیایی بسیار بزرگتر به یکدیگر متصل شوندتشکیل یک شبکه گشترده یا (WAN(Wide Area Network میگویند.

 

LAN امکان اشتراک گذاری منابع مانند:فایلها،اسناد و چاپگر و ... را فراهم میکند. این نوع شبکه را میتوان به دو طریق کابلی و بی سیم و یا ترکیبی از هردو آنها ایجاد نمود.

با استفاده از شبکه WAN  میتوان برای مثال: دفاتر مختلف یک شرکت بزرگ در درون یک کشور و یا در سرتاسر جهان را با یکدیگر متصل نمود.

همچنین شبکه WAN امکان برقراری ارتباط میان کامپیوتر خانگی شما میان اینترنت را فراهم میکند.