بسمه تعالی

از بین بردن فایلهای موقت اینترنت پس از قطع شدن ارتباط

1- از طریق run در start وارد کلید زیر شوید

 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Setting\cache

تصویر 1

2- داده ای از نوع DWORD با نام Persistent ایجاد نماید بسته به نوع نیازخود یکی از مقادیر زیر را در آن قرار دهید.

تصویر 2

0=empty

1=do not empty

حال در اینجابعد از تغییر نام آن روی آن دوبار کلیک کنید تا اجرا شود

تصویر 3

حال قسمت value data را تغییر دهید به 1

همان میشود do not empty=1

تصویر 4

 

لطفا نظرتون را در این باره بگین.

برای دانلود فایل راست کلیک کنید و save link as کلیک کنید

 

دانلود فایل ((راست کلیک کنید و  save link as )) را بزنید.