بسم الله الرحمن الرحیم

سوالات تستی لینوکس


1- کدام گزینه جزء توزیع های معروف linux  میباشد؟

الف)os2

ب)red hat

ج)java

د)Symbian

 

2- لینوکس برپایه کدام سیستم عامل قبلی ساخته شده است؟

الف)os2

ب)Red Hat2

ج)Suse

د)Unix

 

3- کدام یک از فرمت های زیر مربوط به linux است؟

الف)Ntfs

ب)Fat32

ج)Hpfs

د)ext32

 

4- برای کاربران عادی کدام مورد از مزایای لینوکس به حساب میآید؟

الف)رایگان بودن

ب) وجود توضیع های زیاد

ج)پشتیبانی از win32

د)دارا بودن هسته

 

5- با کدام دستور در لینوکس میتوان دایرکتوری را تغییر داد؟

الف)Ls

ب)pwd

ج)cp

د)Cd

 

6-دستور tar در لینوکس چه کاری انجام میدهد؟

الف)غیر فشرده سازی

ب)کامپایل برنامه

ج)پیکربندی و کامپایل

د)اجرای برنامه

 

7-تمام موارد زیر از مزایای لینوکس به شمار میرود به جزء؟

الف)غدم دسترسی به کدهای آن

ب)امنیت

ج)تطبیق با اغلب سخت افزار ها

د)امکانات گسترده شبکه ای

 

8- در لینوکس کاربر مدیر سیستم کدام گزینه زیر است؟

الف)root

ب)administrator

ج)user1

د)guest

 

9- در لینوکس اطلاعات کاربران در کدام دایرکتوری قرار میگیرد؟

الف)root

ب)information

ج)src

د)home

 

10-کدام دستور در لینوکس منجر به حذف تمام فایلهای 4 حرفی که به کلمه st 1 ختم شده میشوند؟

الف)s?st11

ب)s*st11

ج)rm *st1

د)rm ?st1

 

11-برنامه calc openoffice.org مشابه برنامه در ................ مایکروسافت است.

الف)ماشین حساب

ب)Access

ج)Excel

د)paint

 

12- عنوان سطل بازیافت در لینوکس کدام گزینه است؟

الف)Recycle bin

ب)Root

ج)trash

د)Bin

 

13- کدام گزینه محیط های کاری لینوکس را نشان میدهد؟

الف)kde یا GNOME

ب)core یا Kernel

ج)Gnu یا Gpl

د)Main یا Root

 

14- کدام دستور عمل نمایش لیست فایلهای درون یک دایرکتوری در لینوکس را انجام میدهد؟

الف)dir

ب)dr

ج)List

د)Ls

 

15- کدام دستور کاربر جاری را در لینوکس نشان میدهد؟

الف)Cd

ب)who

ج)login

د)user

 

16- کدام دستور عمل ساخت یک دایرکتوری جدید در لینوکس را انجام میدهد؟

الف)Md

ب)Mdir

ج)Mkd

د)Mkdir

 

17- کدام دستور عمل کپی کردن یک فایل در لینوکس را انجام میدهد؟

الف)Cp

ب)Cpy

ج)cop

د)copy

 

18- برنامه های کاربردی کوچکی که از روی پنل اجرا میشوند در لینوکس چه نام دارد؟

الف)آیکنها

ب)Kde

ج)اپلت ها

د)Gnome

 

19-در لینوکس عناوین برنامه هایی که روی میزکار در حال اجرا هستند توسط کدام اپلت نشان داده میشود؟

الف)اپلت سوییچ کننده ی میز کار

ب)اپلت نوار وظیفه

ج)notification are

د)authentiction

20- برای کاربران عادی کدام مورد از معایب لینوکس به حساب میآید؟

الف)رایگان بودن

ب)امنیت بالا

ج)وجود توضیع های زیاد

د)قابلیت انتقال به هر سخت افزاری

 

پاسخ نامه و نکته ها
ردیف گزینه صحیح یادآوری و نکته های سوالات
1 الف red hat جزء توزیع های معروف linux است.
2 د لینوکس بر پایه سیستم عامل unix ساخته شده است.
3 د فرمتext3 مربوط به linux است.
4 الف

برای کاربران عادی رایگان بودن از مزایای لینوکس به حساب میآید.

5 ج

با دستور cp در لینوکس میتوان دایرکتوری را تغییر داد.

6 الف دستور tar در لینوکس کار غیر فشرده سازی انجام میدهد.
7 الف

تمام موارد زیر از مزایای لینوکس به شمار میرود

امنیت-تطبیق با اغلب سخت افزار ها- امکانات گسترده شبکه ای

8 الف در لینوکس کاربر مدیر سیستم root است.
9 د اطلاعات کاربران در دایرکتوری src قرار میگیرند
10 د دستور rm ?st1  در لینوکس منجر به حذف تمام فایلهای 4 حرفی که به کلمه st1 ختم میشوند.
11 ج برنامه calc openoffice.org مشابه برنامه در excel  مایکروسافت است.
12 ج عنوان سطل بازیافت در لینوکس trash است.
13 الف محیط های کاری لینوکس gnome یا kde گویند.
14 د دستور ls عمل نمایش لیست فایل های درون یک دایرکتوری در لینوکس را انجام میدهد
15 ب

دستور who کاربر جاری را در لینوکس نشان میدهد.

16 ج دستور mkd عمل ساخت یک دایرکتوری جدید در لینوکس را انجام میدهد.
17 الف دستور cp عمل کپی کردن یک فایل در لینوکس را انجام میدهد.
18 ج اپلت برنامه های هستند کاربردی کوچکی که در لینوکس از روی پنل اجرا میشوند.
19 ب در لینوکس عناوین برنامه هایی که روی میزکار در حال اجرا هستند توسط اپلت نوار وظیفه نشان داده میشود.
20 ج برای کاربران عادی وجود توزیع های زیاد از معایب لینوکس به حساب میآید